Meteen naar de inhoud

Disclaimer

Laatst gewijzigd: 01 februari 2023, 14:26

Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat je akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de website

De op deze website (www.kloppr.nl) getoonde informatie wordt door Kloppr met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Kloppr sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Kloppr is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Kloppr garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Kloppr behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, ontwerpen, teksten en afbeeldingen. Het is niet toegestaan informatie, teksten, ontwerpen en afbeeldingen op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kloppr.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kloppr behoudt dan ook het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Kloppr producten

Content Compagnon
Blauwdruk
Start-UP
Campagne
De Grafische Strippenkaart

contact

Mailen
lucas@kloppr.nl

Bellen
06-48377447

Disclaimer

Laatst gewijzigd: 01 februari 2023, 14:26

Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat je akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de website

De op deze website (www.kloppr.nl) getoonde informatie wordt door Kloppr met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Kloppr sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Kloppr is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Kloppr garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Kloppr behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, ontwerpen, teksten en afbeeldingen. Het is niet toegestaan informatie, teksten, ontwerpen en afbeeldingen op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kloppr.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kloppr behoudt dan ook het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.